O Kancelarii

Michał Lerka


W 2022 roku uzyskał wpis na listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego otrzymał wyróżnienie za najwyższy wynik w Izbie. W 2016 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie podczas aplikacji zdobywał w kancelariach prawnych zajmujących się prawem cywilnym, gospodarczym oraz bankowym. Reprezentował wiodące podmioty z sektora ubezpieczeń, jak również występował przeciwko nim z roszczeniami o wypłatę należnego poszkodowanym odszkodowania, zadośćuczynienia czy też renty. Reprezentował także kredytobiorców i pożyczkobiorców w postępowaniach przeciwko bankom i instytucjom finansowym. W swoim kształceniu zawodowym w szczególności skupił się na specjalizacji w zakresie dochodzenia wierzytelności, odszkodowań, obsłudze podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniu umów gospodarczych. Praktyczną wiedzę uzyskał w toku wielokrotnego występowania jako pełnomocnik postępowaniach cywilnych i administracyjnych.
Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę, gdzie obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Szczególnie skupia się na zapewnieniu najwyższej możliwej jakości usług poprzez bieżące monitorowanie wszelkich zmian prawa i samodoskonalenie, ciągły kontakt z Klientem oraz dopasowywanie oferty do jego potrzeb.
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ